Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Εφαρμογές
ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη στην χρήση του σωληνωτού ταχυδρομείου στην βιομηχανία είναι:

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος με αποδέσμευση προσωπικού για πιο παραγωγικές εργασίες. Επίσπευση των διαδικασιών με αύξηση της αποδοτικότητας. Η βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο εφαρμογών των συστημάτων της αerocom για διακίνηση δειγμάτων από την παραγωγή  στα εργαστήρια σε τομείς όπως αυτός των τροφίμων, χημικών, σιδήρου, χάρτου, κλωστοϋφαντουργίας κλπ.  Τα δείγματα μπορούν να είναι είτε στερεά, είτε υγρά ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες  πχ. δείγματα από χυτήρια.  Πέραν  αυτού  μπορούν  να διακινηθούν  υλικά  τα  οποία  εντάσσονται  στην παραγωγική διαδικασία.
 
          
 
              
       
Τα συστήματα της αerocom  παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:    
 •  Ελάχιστο απαιτούμενο χώρο και βάρος
 •   Μέγιστη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του χώρου
 •   Μέγιστη αξιοπιστία σε συνεχή και σκληρή χρήση σε οποιεσδήποτε συνθήκες λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των υλικών και της άριστης εγκατάστασης από το προσωπικό μας.
 •   Απαιτούν ελάχιστο κεφάλαιο επένδυσης το οποίο είναι μικρότερο 
        άλλων μεθόδων μεταφοράς.
 • Η απόσβεση γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως      μικρότερο του έτους.
 •  
   
   
   
   

  Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
  ISO 9001