Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Εφαρμογές

ΟΦΕΛΗ

Σωληνωτά ταχυδρομεία σε νοσοκομεία:

Όπως όλοι οι τομείς έτσι και ο τομέας της υγείας (ιατρικά κέντρα, κλινικές, νοσοκομεία κλπ) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ελλείψεις προσωπικού, ανάγκη για μείωση των δαπανών, διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών, αύξηση μεγέθους των νοσοκομείων, είναι μερικές από αυτές τις προκλήσεις.

Ως συνέπεια των ανωτέρω για την διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών και φροντίδας των ασθενών υπάρχει η ανάγκη για αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας. Αν και τα σωληνωτά ταχυδρομεία υπάρχουν εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, η πολυπλοκότητα τους και οι δυνατότητες τους έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία.

Έτσι σήμερα, ακόμα περισσότερο, ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου, μπορεί να είναι η λύση για τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα νοσοκομείο και την ανάγκη που έχει για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Αποδεσμεύοντας ζωτικής σημασίας προσωπικό από την ρουτίνα της μεταφοράς εργαστηριακών δειγμάτων και φαρμάκων το σωληνωτό ταχυδρομείο διανέμει αυτά τα αντικείμενα ταχύτατα σε ελάχιστο χρόνου.

Τα κρίσιμα δείγματα και φάρμακα φτάνουν στο προορισμό τους σε δευτερόλεπτα έναντι κάποιων λεπτών που θα απαιτούσε ένας συνήθης τρόπος μεταφοράς τους ενώ το προσωπικό μπορεί να αφοσιωθεί στους ασθενείς παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες.

Τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου περιλαμβάνοντας το εργαστήρια, τα επείγοντα περιστατικά, τα εξωτερικά ιατρεία, τις αιμοληψίες, τις κλινικές, το κεντρικό φαρμακείο, ΜΕΘ,  γραφείο    κίνησης, το λογιστήριο, τις διοικητικές υπηρεσίες, την κουζίνα, κλπ τα οποία μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με οποιοδήποτε συνδυασμό η και κατ’ επιλογή ανάλογα με τις απαιτήσεις.  

                      

Πως τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν ένα σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου;

Εργαστηριακά δείγματα, φάρμακα, έγγραφα, παραστατικά, ακτινογραφίες, ιατρικές συνταγές, πλάσμα αίματος, εργαλεία ακόμα και μετρητά μπορούν να αποσταλούν άμεσα και ταχύτητα στον προορισμό τους. Έτσι απαλλάσσουν   το  προσωπικό  από  χρονοβόρες  μετακινήσεις, επιτρέποντας του να αφοσιωθεί  στους  αρρώστους  βελτιώνοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες και εξοικονομείται  πολύτιμος χρόνος και χρήμα. Τα συστήματα    και  του επιτρέπουν  να αφοσιωθεί  στους  αρρώστους  βελτιώνοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο μοναδικός σχεδιασμός των σταθμών λήψης αποστολής του συστήματος AC 3000 της Aerocom το καθιστά το τέλειο εργαλείο για τις σημερινές ανάγκες των νοσοκομείων είτε υφιστάμενων είτε νέων.

Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αυτόματη αναχώρηση των βολίδων και ένα σύστημα ομαλής και αθόρυβης άφιξης των βολίδων πάνω σε στρώμα αέρα.

Η ταχύτητα των βολίδων μεταξύ των σταθμών μπορεί να προγραμματισθεί. Αυτό επιτρέπει σε σταθμούς που συνήθως στέλνουν ή λαμβάνουν ευαίσθητα αντικείμενα, να είναι προγραμματισμένοι ώστε να στέλνουν με χαμηλότερη ταχύτητα προστατεύοντας τα. Εργαστηριακές μελέτες αποδεικνύουν την ασφαλή χρήση των σωληνωτών ταχυδρομείων της Aerocom για την μεταφορά εργαστηριακών δειγμάτων.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου AC 3000 είναι ότι συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια των κανονισμών υγείας, έτσι δεν εκλύεται αέρας στους σταθμούς αποστολής-λήψης. Παίρνοντας ισχύ από ισχυρούς φυσητήρες που βρίσκονται σε απομακρυσμένη απόσταση, το σωληνωτό ταχυδρομείο λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς εκπομπές στους δημόσιους χώρους του νοσοκομείου.

Το Σύστημα Σωληνωτού Ταχυδρομείου ελέγχεται από ένα κεντρικό υπολογιστή ο οποίος παρέχει πλήρη αποτύπωση της λειτουργίας του συστήματος, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κίνησης των βολίδων και διάγνωση βλαβών από απόσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες


S
ystem Description

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001