Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Εφαρμογές

Μεταφορά εγγράφων, παραστατικών, αλληλογραφίας μεταξύ ορόφων ενός κτηρίου η και μεταξύ κτηρίων. Τα  σωληνωτά  ταχυδρομεία  συμπληρώνουν  τα  συστήματα e-mail διακινώντας αυτούσια παραστατικά η έγγραφα η άλλα αντικείμενα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, απαλλάσσοντας το προσωπικό από χρονοβόρες μετακινήσεις.


Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001