Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Σωληνωτά Ταχυδρομεία
Το μέγεθος της επιχείρησης δεν έχει σημασία. Υπάρχουν συστήματα για κάθε μέγεθος  επιχείρησης από  απλό  δυο  σημείων  για το  μικρό κατάστημα που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας του  χώρου πωλήσεων στο ισόγειο με το πατάρι η  το  υπόγειο,  έτσι  ώστε ο πωλητής να μην αφήνει την θέση του, μέχρι συστήματα πλήρως αυτοματοποιημένα ελεγχόμενα από υπολογιστή, με δεκάδες η εκατοντάδες  σταθμούς. Τα συστήματα προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής και στις απαιτήσεις του πελάτη.
Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001