Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Εφαρμογές

Συστήματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις των τραπεζών για φιλική  εξυπηρέτηση με κατάργηση των παραδοσιακών ταμείων. Τα συστήματα δίνουν την δυνατότητα της ταχύτατης διακίνησης μετρητών με ασφάλεια από και προς τα γραφεία των Τραπεζικών Συμβούλων, η προς οποιοδήποτε άλλο σημείο, επιτρέποντας την υιοθέτηση οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής λύσης. 


 

Συστήματα τα οποία συνδέουν το κεντρικό ταμείο (το οποίο βρίσκεται σε ασφαλή χώρο) με τα ταμεία έτσι ώστε τα ταμεία δεν κρατούν καθόλου μετρητά και η όλη διακίνηση γίνεται μέσω του συστήματος μέσα σε δευτερόλεπτα εξαλείφοντας τον κίνδυνο κλοπής. 

Οι  ανωτέρω  εφαρμογές  είναι  ενδεικτικές  αφού  τα  συστήματα  μπορούν  να προσαρμοσθούν στις όποιες απαιτήσεις υπάρχουν. 


Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001