Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Προϊόντα
Τα Σωληνωτά Ταχυδρομεία είναι  ένας  γρήγορος  τρόπος  μεταφοράς αντικειμένων  εντός ενός κτηρίου η και μεταξύ κτηρίων. Αποτελούνται  από σταθμούς  και  δίκτυο  σωληνώσεων, μέσω του οποίου διακινούνται με αέρα βολίδες (κάψουλες) οι οποίες μεταφέρουν  τα  αντικείμενα.  Η  ιδέα  είναι παλιά αλλά η μόνη σχέση  που  έχουν τα συστήματα του χθες με του σήμερα είναι ο αέρας ως μέσο κίνησης αφού τα σύγχρονα συστήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα.
Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001