Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Συστήματα

Τα κύρια μέρη των συστημάτων σωληνωτών ταχυδρομείων είναι:

Ο φυσητήρας
Ο φυσητήρας παράγει τον αέρα πού είναι απαραίτητος για να λειτουργεί ένα σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου μέσω πίεσης του αέρα ή κατάθλιψης αυτού. Υπάρχει τριφασικός φυσητήρας ελέυθερος συντήρησης με τρίοδη βαλβίδα για άμεση εναλλαγή απο αναρόφηση σε κατάθλιψη η κενό καθώς και μονοφασικός.

 

Ο διακλαδωτήρας
Ο διακλαδωτήρας χρησιμεύει για να διακλαδώνει και να συνδέει το όλο σύστημα. Υπάρχουν 2πλοί,3πλοί και 4πλοί διακλαδωτήρες.


 

 

Περιοχή μεταγωγής (transfer area)
Χρησιμοποιείται σε μεγάλες εφαρμογές με πολλούς σταθμούς. Η μεταγωγή γίνεται με διακλαδωτήρες η με ένα σύστημα γραμμικής ζεύξης για σύνδεση των διάφορων τμημάτων (ζώνες) ενός συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου.


 

 

Κάψουλες
Οι κάψουλες (βολίδες η μεταφορείς) μεταφέρουν τα διάφορα αντικείμενα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανάλογα με τα αντικέιμενα και το μέγεθος τους η το είδος τους. 

 

Καλάθι υποδοχής
Το καλάθι υποδοχής χρησιμεύει για την απαλή άφιξη των βολίδων.

 

Ειδοποιητές άφιξης
Οι ειδοποιητές άφιξης ειδοποιούν για την άφιξη κάψουλας στο σταθμό.

 

Σωλήνες μεταφοράς
Οι σωλήνες μεταφοράς είναι ειδικοί σωλήνες PVC για σωληνωτά ταχυδρομεία, μεγάλης αντοχής. Τα διάφορα κομμάτια τους συνδέονται με μούφες με την χρήση ειδικής κόλλας η με την χρήση λυόμενων μεταλλικών συνδέσμων

.

Η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ζωνών επιτυγχάνεται με τους διακλαδωτήρες η με ένα σύστημα γραμμικής ζεύξης. Ολες οι αποστολές συντονίζονται από την κεντρική μονάδα του συστήματος.

.

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001