Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Σωληνωτά Ταχυδρομεία

Ένα σύστημα σωληνωτού ταχυδρομείου αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:

Υπάρχουν σταθμοί στούς χώρους οι οποίοι θέλουμε να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο χρήστης τοποθετεί τα αντικέιμενα στην ειδική κάψουλα (βολίδα-μεταφορέας), στην συνέχεια επιλέγει τον προορισμό μέσω του πληκτρολογίου και εισάγει την κάψουλα στον σταθμό. Η κάψουλα αυτόματα θα προωθηθεί στον προορισμό της. Η κάψουλα φθάνοντας στο σταθμό παραμένει εντός αυτού η πέφτει ομαλά στο καλάθι υποδοχής. Υπάρχει δυνατότητα ε
ιδοποίησης άφιξης μέσω ειδικών βομβητών.
 

Η σύνδεση όλων των σταθμών γίνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων. Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από PVC,  σύμφωνα με DIN  8061 και 8062 και ενώνονται μεταξύ τους στεγανά με κολλητά κολάρα. 

Για την επικοινωνία περισοτέρων των δύο σταθμών χρησιμοποιούνται διακλαδωτήρες. Για να δουλεύουν όλα αυτά σωστά χρησιμοποιούνται μικροεπεξεργαστές οι οποίοι αυτοματοποιούν όλες τις διαδικασίες.

Η παροχή του αέρα γίνεται απο τον φυσητήρα ο οποίος αναρροφά η καταθλίβει. Τα αντικέιμενα μεταφέρονται με ειδικές κάψουλες (βολίδες-μεταφορείς)

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001