Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Συστήματα

Υπάρχουν πολλοί τύποι σταθμών σωληνωτών ταχυδρομείων ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των εφαρμογών και των πελατών. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε μερικούς σταθμούς.

Σταθμός με συρόμενη θύρα (slide station)

Απλός σταθμός συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου με θύρα απο plexiglas. Διαθέτει πνευματικό φρένο για ομαλή και αθόρυβη άφιξη των μεταφορέων ( βολίδων, καψουλών). Αυτός ο σταθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές μεταφοράς εγγράφων, χρημάτων, δειγμάτων κ.α. Τοποθετείται ως αρχικός η τερματικός σταθμός, με τον σωλήνα να έρχεται από πάνω.
 

Ενδιάμεσος/Τερματικός σταθμός (DS)
Ημιαυτόματος σταθμός διελεύσεως ή τερματικός συστήματος σωληνωτού ταχυδρομείου (Αφιξη από πάνω). Ο χρήστης τοποθετεί τον μεταφορέα (βολίδα, κάψουλα) στην ειδική θέση κάτω από τον σταθμό. Διαθέτει πνευματικό φρένο για ομαλή και αθόρυβη άφιξη των μεταφορέων ( βολίδων, καψουλών) και τους οδηγεί αυτόματα σ’ ένα καλάθι υποδοχής κάτω απο τον σταθμό.

Τερματικός σταθμός μετά από διακλαδωτήρα (EWS

Αυτός ο σταθμός στέλνει μια κάψουλα που εχει τοποθετηθεί αυτόματα στον επιθυμητό προορισμό. Οι κάψουλες φθάνουν ομαλά πάνω σε στρώμα αέρος και πέφτουν εν συνεχεία σ’ένα καλάθι υποδοχής.

 

Σταθμός Πολλαπλής Φόρτωσης (Multi-load)

Ο σταθμός Πολλαπλής Φόρτωσης χρησιμοποιείται σαν σταθμός αποστολής για 3 κάψουλες για οικονομία χρόνου όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση.

  

Ενδιάμεσος σταθμός ή τερματικός σταθμός (COMOD 110mm

Αφιξη από πάνω ή από κάτω. Ο σταθμός COM μεταφέρει μια τοποθετημένη βολίδα εντελώς αυτόματα στον προορισμό της. Οι κάψουλες φθάνουν ομαλά πάνω σε στρώμα αέρος και αφήνονται να πέσουν απαλά σ’ ένα ηχομονωμένο καλάθι.


 

Τερματικός σταθμός  KSA

Ο σταθμός ανοίγει και κλείνει αυτόματα. Η κάψουλα δεν αφαιρείται από τον σταθμό. Ανοίγει μόνο το καπάκι για γέμισμα ή αδειασμα. Η κάψουλα οδηγείται αυτόματα στον προορισμό της.

 

Τερματικός Σταθμός  Γραφείου (Desk-Station)

Ο σταθμός μπορεί να έχει άφιξη από πάνω ή από κάτω.Κατάλληλος για τοποθέτηση σε γραφεία, τραπέζια ή άλλα έπιπλα. Η κάψουλα τοποθετείται σε μια ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος του σταθμού. Ο Σταθμός Γραφείου μεταφέρει μία τοποθετημένη κάψουλα εντελώς αυτόματα στον προορισμό της. Η αφικνούμενη κάψουλα μεταφέρεται αυτόματα μέσω ενός μηχανισμού στο επίπεδο του γραφείου.

 

Ενδιάμεσος ή τερματικός σταθμός (Premium Station) OD 110mm

Χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσος ή τερματικός σταθμός. Αφιξη από πάνω ή από κάτω. Η κάψουλα τοποθετείται στην ειδική υποδοχή μπροστά στον σταθμό. Ο σταθμός PREMIUM μεταφέρει την κάψουλα εντελώς αυτόματα στον προορισμό της. Οι κάψουλες φθάνουν ομαλά πάνω σε στρώμα αέρος και πέφτουν σ΄ένα ηχομονωμένο καλάθι.
 

Σταθμός TITAN OD 160mm 

Χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσος ή τερματικός σταθμός. Αφιξη από πάνω ή από κάτω. Η κάψουλα τοποθετείται στην ειδική υποδοχή μπροστά στον σταθμό.

Ο σταθμός ΤΙΤΑΝ μεταφέρει την κάψουλα εντελώς αυτόματα στον προορισμό της. Οι κάψουλες φθάνουν ομαλά πάνω σε στρώμα αέρος και πέφτουν σ΄ένα ηχομονωμένο καλάθι.

 

Σταθμός GIGA-Station OD 160mm 

Ιδια λειτουργία όπως και ο ΤΙΤΑΝ σταθμός, με μια διαφανή συρόμενη θύρα να κλείνει το χώρο τοποθέτησης της κάψουλας.
Laborstation

Χρησιμοποιείται για την παραλαβή καψουλών με δείγματα σε νοσοκομεία. Οι κάψουλες φθάνουν ομαλά.
 

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001