Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
MVI
Σωληνωτά Ταχυδρομεία

Ο χρόνος της τοποθέτησης ενός συστήματος μπορεί να είναι κατά την διάρκεια μιας νέας κατασκευής η στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε τελειωμένες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις, όπου η ανάγκη είναι έκδηλη. Για παράδειγμα οι περισσότερες  εγκαταστάσεις πχ. ακόμη και σε υφιστάμενα νοσοκομεία η supermarket γίνονται δίχως να επηρεασθεί καθόλου η λειτουργία τους. 

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: mviltd@mviltd.gr
ISO 9001