Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
Εφαρμογές
»
»
»
Μεταφορά χρημάτων σε ασφαλή χώρο του καταστήματος η κατευθείαν 
σε χρηματοκιβώτιο.  Έτσι  σε  κάθε  περίπτωση  τα  χρήματα  τα οποία 
κρατούν τα ταμεία και τα οποία είναι εκτεθειμένα στο  κίνδυνο  ληστείας 
είναι ελάχιστα. Ταυτόχρονα μειώνεται η δαπάνη από τα ασφάλιστρα κλοπής.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συστημάτων είτε μονόδρομης λειτουργίας 
(από τα ταμεία προς το χρηματοκιβώτιο) είτε αμφίδρομης λειτουργίας
(από και προς ταμεία), που δίνει επιπλέον την δυνατότητα αποστολής 
κερμάτων από το κεντρικό ταμείο προς τα ταμεία, δυνατότητα αναλυτικής
καταγραφής όλων των αποστολών (με αριθμό ταμείου, ημέρα και ώρα) κ.α.

 
                       


 

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: info@mvidalis.gr
ISO 9001