Αρχική σελίδα
Ελληνικά | English
Εφαρμογές
»
»
»

Μεταφορά χρημάτων απο τον χώρο είσπραξης (αντλίες η και απο το κατάστημα) του πρατηρίου σε ασφαλή χώρο του πρατηρίου η κατευθείαν σε χρηματοκιβώτιο.  Έτσι  σε  κάθε περίπτωση τα χρήματα  τα οποία κρατούν οι υπάλληλοι και τα οποία είναι εκτεθειμένα στο  κίνδυνο  ληστείας είναι ελάχιστα. Ταυτόχρονα μειώνεται η δαπάνη από τα ασφάλιστρα κλοπής.


Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συστημάτων είτε μονόδρομης λειτουργίας (από το χώρο είσπραξης προς το χρηματοκιβώτιο η το δωμάτιο ασφαλέιας) είτε αμφίδρομης λειτουργίας, δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής όλων των αποστολών (με αριθμό ταμείου, ημέρα και ώρα), καταγραφής της ταυτότητας του αποστολέα με κωδικό ασφαλείας, μαγνητική κάρτα η  RFID και με πολλές άλλες δυνατότητες οι οποίες προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του πελάτη και στις ειδικές συνθήκες της εφαρμογής. Πέραν αυτών τα συστήματα μπορούν να συνδεθούν και με Η/Υ με δυνατότητα απομεμακρυσμένης πρόσβασης και παρακολούθησης.
 

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ INTERNATIONAL ΕΠΕ • Ζαλόγγου 10, 151 25 Μαρούσι • Τηλ.: 210 8075966 • Fax: 210 8075019 • Email: info@mvidalis.gr
ISO 9001